Toplantı Tarihi : 27-29 Eylül 2019
Kongre Merkezi : Maçka / TRABZON

Sunumlar


Ulus AKARCA - Dünyada ve Türkiye'de Viral Hepatitlerde Eliminasyon Çalışmaları.Başarabilecek miyiz?

Oğuz KARABAY - İmmunsüprese Hastada HBV Reaktivasyonunu Önlemek İçin Erken Uyarı Sistemi

Kamil ÖZDİL- Viral Hepatitlerde Eliminasyona Doğru HCV de Farkındalık

Ulus Salih AKARCA - Kronik Hepatit B Hastalarında Entekavir

Ramazan İDİLMAN - Kronik Hepatit B 'de Antiviral Tedavi

Necati ÖRMECİ - İmmünsüprese Hastada HBV Yönetimi

Arif Mansur COŞAR - İlaç Etkileşimleri , Akılcı İlaç Kullanımı Ve Yan Etkiler

Gilead Uydu Senpozyumu - Viral Hepatitlerde Eliminasyona Doğru Hepatit B Yol Haritası

Rahmet GÜNER - Hepatit C ile Enfekte Naif Hastalarda Tedavi Yönetimi Ve İzlem

Necati ÖRMECİ - Direk Etkili Anti Viral İlaçlara Cevapsız Hastalarda Yeniden Tedavi

Sebahattin KAYMAKOĞLU - HCV ''li Hastaların Yönetimi Sirotik Hastalar Ve Nakil Hastaları

Bilgehan AYGEN - Hepatit C ' lı Özel Hasta Gruplarının Yönetimi :Damar İçi Madde Kullananlar, Eşcinseller, Mahkumlar

Tansu YAMAZHAN - HCV Hastalarında HBV Ve HIV Koenfeksiyonları

Ahmet BEKTAŞ - HCV Tedavisinde Klavuzları Gerçek Yaşama Uyarlayabiliyor muyuz?

E.Ediz TÜTÜNCÜ - HBV Yaşam Döngüsü & Tedavide Entekavir Etkinlik Ve Güvenlik Değerlendirmesi

Fehmi TABAK - Kimleri Tedavi Edelim ? Kimleri Tedavi Etmeyelim ? Nasıl İzleyelim?

Ediz TÜTÜNCÜ - Hepatit B ''li Hastaların Yönetimi

Fulya GÜNŞAR - Hepatit B 'li Sirotik/Nakil Hastalarında Tedavi

Gürdal YILMAZ - Hepatit B ''li Hastaların Yönetimi

Dilara İNAN - Koinfeksiyonlu Hastalar ; HIV, HCV, HDV

Mustafa Kemal ÇELEN - Gebelerde Hepatit B Yönetimi

Hakan Dursun - Hepatit B Özel Hasta Grupları

Remzi AKDOĞAN - Hemodiyaliz ve Renal Transplantasyonda HBV

İletişim Bilgileri


İskenderpaşa Mahallesi Taksim Cad. Pehlivanlar İş Merkezi Kat:5
No:13 61100 Ortahisar / Trabzon info@enfekdertoplanti.org (0462) 377 51 39